Vŕtané studne

Studne » Vŕtané studne

Vŕtaná studňa je najrozšírenejším typom studne slúžiacim na zachytávanie podzemnej vody. Vŕtané studne sa budujú od Ø100 – 300mm. Vŕtaná studňa sa používa najmä vtedy ak je potrebné čerpať vodu z väčších hĺbok ako 8m. K čerpaniu vody zo studne je ideálne použiť ponorné čerpadlo prípadne povrchové avšak pri použití povrchového čerpadla nesmie byť hladina vody nižšie ako 8m od osi čerpadla aj so všetkými stratami v sacom potrubí.

Výstroj vrtu tvorí plášť studne a aktívna časť vrtu (perforácia) umiestnená v zvodnelej vrstve podložia, vrt je ukončený kalníkom. Plášť studne je najčastejšie zhotovený z plastových rúr. Najdôležitejšou časťou vrtu je jeho aktívna časť, ktorá musí zabezpečovať stabilitu vrtu, prítok vody s čo možná najmenšími tlakovými stratami, má zamedzovať vnikaniu jemnozrnných častíc do vrtu a vnútorný priemer musí umožniť osadenie čerpadla pre plánovaný odber vody. Dĺžka a typ perforácie sa volí podľa vyťaženého materiálu a geologických podmienok danej lokality.

Každá vŕtaná studňa sa musí odkaliť a odpieskovať až potom je do studne možné inštalovať čerpadlo. Kalník slúži na usadzanie nečistôt ktoré vnikli do vrtu.

 

Výhody vŕtanej studne

• Studne vhodné pre rodinné domy, záhradky a väčšie závlahové systémy
• Možnosť čerpať vodu z väčších hĺbok (ak je hladina spodnej vody viac ako 8m)
• Studňa vhodná na odber väčšieho množstva vody
• Studňu možno odvŕtať aj v lokalitách kde sú zlepence alebo uľahlé štrky
• Do studne možno použiť ponorné čerpadlo
• Čerpanie vody zo studne pomocou ponorného čerpadla je efektívnejšie ako čerpanie samonasávacím čerpadlom (nižšia spotreba elektrickej energie)


Nevýhody vŕtanej studne

• Vyššie vstupné náklady na vybudovanie studne a čerpaciu techniku
• Pri budovaní studne dochádza k poškodeniu a znečisteniu okolitého terénu vyťaženým materiálom
• Malá akumulácia vody v studni